Muhammads (frid och välsignelse vare med honom) liv fram till den första uppenbarelsen

I det sjätte avsnittet ges en kort beskrivning av den helige Profeten Muhammads (frid och välsignelse vare med honom) liv fram till den första uppenbarelsen.

Islams röst är en podcast i vilken islams roll diskuteras, både historiskt och i dagens samhälle.
Podcasten produceras av Ahmadiyya Muslimska Samfundet och ambitionen är att visa religionen utifrån muslimernas eget perspektiv.

Dagens gäst var Waseem Zaffar. Programledare var Ahtesham Virk. Dagens producent var Sarmad Hannes Hübner och ljudet sköttes av Fateh Shams.

info@ahmadiyya.se www.ahmadiyya.se

Muhammad (frid och välsignelse vare med honom) och karikatyrerna

I det femte avsnittet diskuteras det kring karikatyrerna av den Helige Profeten (frid vare med honom). Vad är den historiska bakgrunden till ett ogillande av karikatyrer och varför upprörs muslimer kraftigt av dem? Hur bemöttes de senaste årens karikatyrer av Ahmadiyya muslimska samfundet?

Islams röst är en podcast i vilken islams roll diskuteras, både historiskt och i dagens samhälle.
Podcasten produceras av Ahmadiyya Muslimska Samfundet och ambitionen är att visa religionen utifrån muslimernas eget perspektiv.

Dagens gäst var Imam Kashif Virk som är verksam vid Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Stockholm.
Programledare var Ahtesham Virk. Dagens producent var Sarmad Hannes Hübner och ljudet sköttes av Fateh Shams.

info@ahmadiyya.se www.ahmadiyya.se

Antisemitism och islam – en genomgång av tidig muslimsk historia

I fjärde avsnittet diskuteras det kring islam och antisemitism. Antisemitism ökar i samhället, finns det något i religionen islam som förespråkar detta hat? Hur var relationen mellan Muhammad (frid och välsignelse vare med honom) och de samtida judiska stammarna? Hur beskrivs ”Bokens folk” i den heliga Quranen?

Islams röst är en podcast i vilken islams roll diskuteras, både historiskt och i dagens samhälle.
Podcasten produceras av Ahmadiyya Muslimska Samfundet och ambitionen är att visa religionen utifrån muslimernas eget perspektiv.

Dagens gäst var Imam Kashif Virk som är verksam vid Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Stockholm.
Programledare var Ahtesham Virk. Dagens producent var Sarmad Hannes Hübner och ljudet sköttes av Fateh Shams.

info@ahmadiyya.se www.ahmadiyya.se

Muslimska äktenskapet

I tredje avsnittet diskuteras det kring det muslimska äktenskapet vilket är något som ofta kritiseras. Några av frågorna som diskuteras är bl.a. tvångsäktenskap, samkönade äktenskap, vilket syftet är med äktenskap enligt islams filosofi, äktenskapet mellan den Helige Profeten Muhammad (frid och välsignelse vare med honom) och Hadrat Aisha (frid vare med henne) m.fl.

Islams röst är en podcast i vilken islams roll diskuteras, både historiskt och i dagens samhälle.
Podcasten produceras av Ahmadiyya Muslimska Samfundet och ambitionen är att visa religionen utifrån muslimernas eget perspektiv.

Dagens gäst var Imam Kashif Virk som är verksam vid Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Stockholm.
Programledare var Ahtesham Virk. Dagens producent var Sarmad Hannes Hübner och ljudet sköttes av Fateh Shams.

info@ahmadiyya.se www.ahmadiyya.se

Jihad

I andra avsnittet diskuteras ordet Jihad. Vad betyder ordet och hur har det tolkats genom tiderna? Finns det historiskt belägg för en våldsam tolkning av Jihad? Vad sa Muhammad (frid och välsignelse vare med honom) själv om Jihad och i vilken betydelse nämns ordet i den heliga Koranen?

Islams röst är en podcast i vilken islams roll diskuteras, både historiskt och i dagens samhälle.
Podcasten produceras av Ahmadiyya Muslimska Samfundet och ambitionen är att visa religionen utifrån muslimernas eget perspektiv.

Dagens gäst var Imam Kashif Virk som är verksam vid Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Stockholm.
Programledare var Ahtesham Virk. Dagens producent var Sarmad Hannes Hübner och ljudet sköttes av Fateh Shams.

info@ahmadiyya.se www.ahmadiyya.se

Sharia-brutala medeltidslagar eller levnadsguide för rättvisa

I första avsnittet behandlas ämnet Sharia. Vad betyder ordet Sharia, hur har det tillämpats historikt och hur kan det tillämpas idag? Är Sharia något som är kompatibelt med dagens moderna, västerländska samhälle?

Islams röst är en podcast i vilken islams roll diskuteras, både historiskt och i dagens samhälle.
Podcasten produceras av Ahmadiyya Muslimska Samfundet och ambitionen är att visa religionen utifrån muslimernas eget perspektiv.

Dagens gäst var Imam Kashif Virk som är verksam vid Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Stockholm.
Programledare var Mattias Pettersson. Dagens producent var Sarmad Hannes Hübner och ljudet sköttes av Haseeb Ahmed.

info@ahmadiyya.se www.ahmadiyya.se